ΕΚΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ — ΣΑΒΒΑΤΟ 19 ΙΟΥΝΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Εκδήλωση – συζήτηση με το σωματείο βάσης σερβιτόρων, μαγείρων, λοιπων εργαζομένων του κλάδου επισιτισμού και το σωματείο εργαζομένων οδηγών δικύκλων (ΣΒΕΟΔ)