Απεργία 19-20 Οκτώβρη – Αυτόνομη πορεία 10:00 – Παράρτημα

Αυτόνομη Πορεία 19 Οκτώβρη

Συγκέντρωση στο Παράρτημα στις 10:00


Comments are closed.