Μικροφωνική αλληλεγγύης στους εργάτες του Banquet στη Θεσσαλονίκη — 28 Μάη

Ακολουθεί το κείμενο που μοιράστηκε:


Comments are closed.